วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บ บล็อก(web biog)

รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน สุจิตตรา  จันทร์ลอย 
นายธนชาติ  ตำนานจิตร  นักศึกษา ป.บัณฑิตรุ่นที่13  หมู่ 1  เลขที่44  ภาคการศึกษา 2/2553

ประวัตส่วนตัว
นายธนชาติ  ตำนานจิตร  ชื่อเล่น  เอ  เกิด  29  พฤศจิกายน  2526  เลือดกรุ็ป  บี
บ้านเลขที่  10/1  ถ.เพชรเกษม  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ราชบุรี  70000
 โทร 032-313716, 089-7735957,0809347439
อีเมล์  aungtana_hc@hotmail.com  /  aungnoot@gmail.com
การศึกษา
นิเทศศาสตร์  วิทยุ-โทรทัศน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ทำงาน  โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี
 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ประสบการณ์การทำงาน
เป็นนักข่าวท้องถิ่นเคเบิ้ลทีวี 2 ปี
คติประจำใจ
ถึงผมจะเดินช้าแต่ไม่เคยเดินถอยหลัง  /  อย่าไว้ใจใคร
'งานอดิเรก
ชอบดูหนัง  James  bond  007   


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น


vongola สไลด์